سید وهاب شجاع الدینی
سید وهاب شجاع الدینی

سید وهاب شجاع الدینی

یادگیری ماشین ، شناسایی الگو

سید وهاب شجاع الدینی، دانشیار پژوهشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است. تخصص اصلی وی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه ی پزشکی و سلامت می باشد. وی سابقه ی بیش از پانزده سال تدریس دروس مختلف حوزه ی هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی، بازشناسی الگو، یادگیری ماشین، پردازش تصاویر و بینایی ماشین را در دانشگاه های مختلف تهران و شهرستان ها داشته است. از سوی دیگر انجام پروژه های کاربردی حوزه ی هوش مصنوعی و انتشار بیش از یکصد مقاله علمی معتبر در زمینه های مرتبط، موجب طرح توامان مطالب تئوری با کاربردهای عملی در تدریس ایشان گردیده است.

تصویر

 

دکتر  سید وهاب شجاع الدینی استاد مجرب و محقق برجسته حوزه هوش مصنوعی 

سید وهاب شجاع الدینی، دانشیار پژوهشکده ی مهندسی برق  و کامپیوتر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است. تخصص اصلی وی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه ی پزشکی و سلامت می باشد. وی سابقه ی بیش از پانزده سال تدریس دروس مختلف حوزه ی هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی، بازشناسی الگو، یادگیری ماشین، پردازش تصاویر و بینایی ماشین را در دانشگاه های مختلف معتبر تهران و شهرستان ها داشته است. از سوی دیگر انجام پروژه های کاربردی حوزه ی هوش مصنوعی و انتشار بیش از یکصد مقاله علمی معتبر در زمینه های مرتبط، موجب طرح توامان مطالب تئوری با کاربردهای عملی در تدریس ایشان گردیده است. ایشان مدرس مهم ترین دروس کنکور دکترای گرایش هوش مصنوعی شامل یادگیری ماشین و بازشناسی الگور در موسسات آموزشی پر، پرلایک و ماهان بوده است. گروه آموزشی اساتید برتر کنکور ایران (پر | پارس رسانه) به حضور چنین استاد و محقق برجسته ای در این گروه افتخار می کند. 

دوره ها

یادگیری ماشین
سید وهاب شجاع الدینیسید وهاب شجاع الدینی
شناسایی الگو
سید وهاب شجاع الدینیسید وهاب شجاع الدینی