زهرا ولدخانی
زهرا ولدخانی

زهرا ولدخانی

استاد زهرا ولدخانی پژوهشگر و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی کامپیوتر می باشند. ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش شبکه های کامپیوتری فارغ التحصیل شدند و در زمینه امنیت شبکه مشغول به فعالیت هستند. استاد ولدخانی در حال حاضر در دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران مشغول به تدریس می باشند. ایشان استاد دروس امنیت شبکه، داده کاوی، بازیابی پیشرفته اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیکی دپارتمان دکترای فناوری اطلاعات در گروه آموزشی پر و موسسه آموزش عالی آزاد پارسه می باشند.

تصویر

 

استاد زهرا ولدخانی مدرس برجسته دروس امنیت شبکه، داده کاوی، بازیابی پیشرفته اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیکی

استاد زهرا ولدخانی پژوهشگر و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی کامپیوتر می باشند. ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش شبکه های کامپیوتری فارغ التحصیل شدند و در زمینه امنیت شبکه مشغول به فعالیت هستند. استاد ولدخانی در حال حاضر در دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران مشغول به تدریس می باشند. ایشان استاد دروس امنیت شبکه، داده کاوی، بازیابی پیشرفته اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیکی دپارتمان دکترای فناوری اطلاعات در گروه آموزشی پر و موسسه آموزش عالی آزاد پارسه می باشند. برخی از سوابق اجرایی استاد ولدخانی:

- بیش از ده سال سابقه کار عملیاتی بعنوان متخصص امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
- پژوهشگر فعال در زمینه های رایانش ابری، کلان داده، اینترنت اشیا 
- مدیر عامل شرکت بهاران ارتباط امن 
- راهبری دانشجویان در پروژه های پایانی در دانشکده  فنی دکتر شریعتی تهران
- متخصص تحلیل ترافیک شبکه های کامپیوتری
- همکار پروژه در پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
- دانشجوی ممتاز دوره دکترا
- مدرس رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- دارنده گواهینامه های CEH (Certified Ethical Hacker) , SCADA and Industrial Control Security , ...