ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و آخرین رتبه قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و آخرین رتبه قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی

جدول بسیار ارزشمند زیر که به تدریج بر اساس نمونه کارنامه های در دسترس، توسط سیستم پر به روز می شود، مهم ترین ابزار برای انتخاب رشته رایگان داوطلبین عزیز کنکور ارشد کامپیوتر در گرایش هوش مصنوعی است. این جدول بر اساس آخرین رتبه های مشاهده شده توسط سیستم، تهیه شده است و بدیهی است ممکن است رتبه های پایین تری نیز در هر محل، قبول شده باشند که کارنامه آنها در دسترس سیستم ما قرار نگرفته باشد.  رتبه های داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است:

مطالب مرتبط مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد